Portrait of Annika Hecktor. Photo.

Annika Hecktor

Financial administrator

Portrait of Annika Hecktor. Photo.