Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Eftersök av falsk guldskivlav Psora testacea på fastlandet och lavar på Fridö, Södermanland

Author:
  • Göran Thor
  • Ulf Arup
  • Janolof Hermansson
  • Martin Westberg
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Pages: 66-77
Publication/Series: Lavbulletinen
Volume: 2018
Issue: 2
Document type: Journal article
Publisher: Svensk Lichenologisk Förening

Abstract english

Fyra medlemmar i expertkommittén för lavar besökte 26 april 2018 Fridö och Furholmens naturreservat i närheten av Tullgarns slott. Syftet var att klargöra statusen för falsk guldskivlav Psora testacea, som rapporterades från Furholmen 1895, vilket är det enda rapporterade fyndet av arten på fastlandet. Arten hittades inte och då det inte heller finns något belägg är vårt förslag att rapporten av denna art från Södermanland är alltför osäker för att kunna valideras. En artlista inkluderande de arter som noterades från Fridö presenteras. Elva arter rapporteras som nya för Södermanland, Briancoppinsia cytospora, Calogaya arnoldii, Catillaria cryptophila,
Endocarpon pusillum, Gyalidea subscutellaris, Muellerella erratica, Rinodina lecanorina, Scytinium aragonii, Verrucaria dolosa, V. macrostoma och V. tectorum.

Keywords

  • Botany

Other

Published
  • ISSN: 1651-6435
Ulf Arup
E-mail: ulf [dot] arup [at] biol [dot] lu [dot] se

Researcher

Botanical collections

+46 46 222 89 66

62

Fire protection manager

Biological Museum

50

Museum director

Biological Museum

+46 46 222 89 66

50

Museum curator

Botanical collections

+46 46 222 89 66

62

Research group

Plant Biology

Caloplaca