Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Jordbruk

Author:
 • Anja Ödman
 • Henrik Smith
 • Marianne Hall
 • Åsa Kasimir
 • Georg Andersson
 • Tina D'Hertefeldt
 • Karin Ericsson
Editor:
 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages: 91-108
Publication/Series: Klimatsäkrat Skåne
Volume: 2
Document type: Report chapter
Publisher: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Abstract english

I Skåne kan klimatförändringarna förbättra förutsättningarna för produktion av grödor och annan biomassa via förlängd växtsäsong och ökad tillväxt. Samtidigt ökar dock risker för skador, sjukdomar och insektsangrepp.En intensifiering av jordbruk för att ta vara på ökad produktionspotential och för att möta ett ökat behov av biomassa riskerar att förvärra problem som redan finns när det gäller förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel samt fragmentering och degenerering av naturliga habitat.Förebyggande arbete för att stärka ekosystemtjänster kopplade till skadedjursreglering, vattenreglering, klimatreglering och minskat kväveläckage förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion.Jordbruket i Sverige regleras till stor del av EUs jordbrukspolitik, men frågor om skyddande och bevarande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald har en tydlig lokal och regional prägel.

Keywords

 • Earth and Related Environmental Sciences
 • Jordbruk
 • ekosystemtjänster
 • Skåne
 • klimatanpassning
 • klimatförändring
 • klimat

Other

Published
2
 • ISBN: 978-91-981577-4-1
Tina D'Hertefeldt
E-mail: tina [dot] dhertefeldt [at] biol [dot] lu [dot] se

Researcher

Biodiversity

+46 46 222 37 75

+46 73 659 22 86

E-F211

50

Web editor

Oikos Editorial Office

+46 73 659 22 86

16

Research group

Soil Ecology Group

Projects

 • The effects of perennial biofuel crops (Salix, Phalaris, Populus) on soil ecosystem services
 • Weed-soil interactions in response to land management intensity
 • The effect of Brassica napus - Brassica rapa gene flow on volunteer persistence
 • SoilService

Downloads & links

Meligethes aeneus

Brassica leaf

Brassica leaf

Brassica leaf