Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Biologisk mångfald

Author:
 • Anja Ödman
 • Pål Axel Olsson
 • Marianne Hall
Editor:
 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages: 81-90
Volume: 2
Document type: Report chapter
Publisher: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Abstract english

Klimatförhållandena har stor betydelse för om en art kan ha livskraftiga populationer på en viss plats, både genom direkta effekter på organismerna, och indirekta effekter på andra arter i ekosystemet, det vill säga arter som den är beroende av, predatorer och konkurrenter.Den biologiska mångfalden är viktig för ekosystemens förmåga att klara klimatförändringar.Vårt användande av landskapet kan komma att anpassas till klimatförändringarna, och detta kan få stora effekter på den biologiska mångfalden, utöver de direkta klimateffekterna.I Skåne är en viktig del av den biologiska mångfalden knuten till kusten, och förändringar av havsnivån är därför en viktig faktor för naturvårdsarbetet.Klimatförändringarna skapar ett behov av spridningsvägar mellan habitat av rätt kvalitet. Detta är nödvändigt eftersom omvandlingen av det skånska landskapet lett till att de flesta arternas habitat har minskat, försämrats och blivit starkt fragmenterade.

Keywords

 • Earth and Related Environmental Sciences
 • klimatförändring
 • ekosystemtjänster
 • biologisk mångfald
 • ekosystem
 • klimatanpassning
 • Skåne
 • klimat

Other

Published
 • ISBN: 978-91-981577-4-1
Pål Axel Olsson
E-mail: pal_axel [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Biodiversity

+46 46 222 42 47

E-A323

50

Research group

Plant Biology

Projects

 

Doctoral students and postdocs

PhD students, main supervisor

Theodor Kindeberg

PhD students, assistant supervisor

Sandlilja

Grävmaskin