Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden : Slutrapport 2015

Author:
  • Maj Rundlöf
  • Riccardo Bommarco
  • Henrik G. Smith
  • Thorsten Rahbek Pedersen
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Rapport / Jordbruksverket
Volume: Årg.2015
Issue: 24
Document type: Report
Publisher: Jordbruksverket

Abstract english

EU har sedan 2013 begränsat användningen av tre neonikotinoider i grödor som är attraktiva för bin. En stor del av den kunskap vi har idag om hur bin påverkas av neonikotinoider kommer från laboratoriestudier av framförallt honungsbin som har matats med växtskyddsmedel. I ett forskningsprojekt har forskare från Lunds universitet och SLU i samarbete med Jordbruksverket undersökt hur ett växtskyddsmedel i gruppen neonikotinoider påverkar både honungsbin och vilda bin ute i jordbrukslandskapet.
Den här rapporten sammanfattar projektets resultat.

• Vi såg inga negativa effekter på honungsbinas samhällstillväxt, hälsa och överlevnad.
• För vilda bin (jordhumlor och röda murarbin) såg vi negativa effekter på samhällstillväxt och reproduktion.
• Honungsbin var i vårt fall ingen representativ art för att avgöra om växtskyddsmedlet har en negativ påverkan på andra arter av bin.

Keywords

  • Ecology

Other

Published
  • ISSN: 1102-3007
  • ISBN: 1102-3007