Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Kiselalgernas egendomliga evolutionshistoria

Author:
 • Lars Olof Björn
 • Gertrud Cronberg
Publishing year: 2010
Language: Swedish
Pages: 32-38
Publication/Series: Svensk Botanisk Tidskrift
Volume: 104
Issue: 1
Document type: Journal article
Publisher: Svenska Botaniska Föreningen

Abstract english

Kiselalger finns över nästan hela jorden och står

för en stor del av jordens samlade fotosyntes.

Deras kloroplaster härstammar från rödalger,

men resten av deras celler kommer från andra

håll. Kiselalgerna har många gener vilkas närmaste

släktingar återfinns hos djur, svampar,

grönalger eller olika bakterier.

Keywords

 • Ecology
 • Botany
 • kiselalger
 • kisel
 • gener
 • evolution
 • bioteknik
 • diatoméer
 • kloroplaster

Other

Published
 • Popular science
 • ISSN: 0039-646X
Lars Olof Björn
E-mail: lars_olof [dot] bjorn [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor emeritus

Molecular Cell Biology

+46 46 222 72 53

B-A340

4