Reference group for the Biology Library

The steering committee is responsible for the department library services and monitors the department’s interests in library matters.

Other members

The following links lead to contact information on external websites.

The Steering committee at the Biology blog

The links below go to our internal blog (in Swedish).

 I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om ...
Biologibibliotekets styrgrupp hade möte den 11 februari. Då diskuterades bland annat bokslut, bibliometri, statistikproj...
Den 14 mars hade Biologibibliotekets styrgrupp möte. Då diskuterades bland annat bokslut 2018, offset-avtal, ny tjänst, ...

Chairperson

Jan-Åke Nilsson
Professor
Evolutionary Ecology

Telephone: +46 46 222 45 69
E-mail: Jan-Ake [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Secretary

Anja Ödman
Librarian
Biology Library

Telephone: +46 76-139 17 01
E-mail: Anja [dot] Odman [at] biol [dot] lu [dot] se