The IT group works with the IT organisation and IT support within the department.

We manage the department’s online helpdesk for support regarding network access, program licenses, computer purchases, Lucat, access cards, among many other things.

Other members

The following links lead to contact information on our external website.

You will find more IT information under Support and tools.

The IT group at the Biology blog

The links below lead to our internal blog. Some texts are in Swedish.

In English below Stölder och försök till bedrägerier Tänk även på att både stölder och alla former av försök till bedräg...
Idag ordnade SACT informationsmöte med institutionens IT-grupp. Efter en presentation av gruppen började Anders Kullberg...
I går (27/1) anordnade projektet Samordnat IT-stöd en IT-medarbetardag i Stora salen på AF. Jag, Anders Kullberg, Erling...
Hur var mötet? Det är kanske en fråga du emellanåt brukar ställa till dina arbetskamrater. Som svar får du ofta en kortf...

Head of administration

Joakim Nilsson
Head of Administration
Department of Biology

Telephone: +46 46 222 38 02
Mobile: +46 72 241 21 04
E-mail: Joakim [dot] Nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se