Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Blå orkidéer och Southern Cross i Västaustralien

Author:
  • Ingvar Kärnefelt
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Pages: 14-14
Publication/Series: Fauna och Flora: populär tidskrift för biologi
Volume: 111
Issue: 2
Document type: Journal article
Publisher: Artdatabanken

Abstract english

Floran i den sydvästligaste delen av Västaustralien är idag internationellt utmärkt som
en Biodiversity Hotspot, dvs. ett område som måste bevaras för omvärlden på grund
av sin unika artrikedom och höga andel endemiska arter.

Keywords

  • Botany

Other

Published
  • ISSN: 0014-8903
Ingvar Kärnefelt
E-mail: ingvar [dot] karnefelt [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor emeritus

Botanical collections

+46 46 222 89 78

+46 70 918 01 79

62