Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl

Author:
 • Regina Lindborg
 • Janne Bengtsson
 • Sara Cousins
 • Ove Eriksson
 • Katarina Hedlund
 • Jan Plue
 • Honor C Prentice
 • Henrik G. Smith
 • Marie Stenseke
 • Emelie Waldén
 • Erik Öckinger
Publishing year: 2019-02-17
Language: Swedish
Publication/Series: Svenska Dagbladet, Stockholm
Document type: Newspaper article
Publisher: Svenska Dagbladet

Abstract english

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Keywords

 • Environmental Sciences
 • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Other

Published
 • ISSN: 1101-2412
Honor C. Prentice
E-mail: honor_c [dot] prentice [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor emerita

Biodiversity

+46 46 222 89 71

+46 73 596 83 34

E-A313

Sölvegatan 37, Lund

50