Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl

Author:
 • Regina Lindborg
 • Janne Bengtsson
 • Sara Cousins
 • Ove Eriksson
 • Katarina Hedlund
 • Jan Plue
 • Honor C Prentice
 • Henrik G. Smith
 • Marie Stenseke
 • Emelie Waldén
 • Erik Öckinger
Publishing year: 2019-02-17
Language: Swedish
Publication/Series: Svenska Dagbladet, Stockholm
Document type: Newspaper article
Publisher: Svenska Dagbladet

Abstract english

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Keywords

 • Environmental Sciences
 • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Other

Published
 • ISSN: 1101-2412
Henrik Smith
E-mail: henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Director

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C313

Sölvegatan 37, Lund

50

Professor

Biodiversity

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

E-C313

50

Head of department

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

Sölvegatan 37, Lund

50

Coordinator

Lund university sustainability forum

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C 313

Sölvegatan 37, Lund

50

Research group

Biodiversity and Conservation Science

Projects

Doctoral students and postdocs

PhD students, main supervisor

PhD students, assistant supervisor

Postdocs

Downloads & links

Henrik Smith