Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Naturvård - segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?

Author:
  • Johan Ekroos
  • Henrik G. Smith
  • Anja Ödman
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: BECC policy brief
Volume: 2015
Issue: 5
Document type: Other
Publisher: Lunds universitet

Abstract english

Naturvårdens mål är att bevara biologisk mångfald (gener, arter och livsmiljöer) och
naturliga ekosystemprocesser, men också att möta människors behov av att tillgodogöra sig de tjänster som naturen ger. Under de senaste åren har en polariserad debatt uppstått som ställer dessa målsättningar emot varandra. Sett ur ett bredare perspektiv är det dock möjligt att hitta lösningar som kombinerar bägge dessa målsättningar genom att identifiera synergier för ett effektivt naturskydd.

Keywords

  • Ecology
  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Other

Published
Henrik Smith
E-mail: henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Director

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C313

Sölvegatan 37, Lund

50

Professor

Biodiversity

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

E-C313

50

Head of department

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C313

Sölvegatan 37, Lund

50

Professor

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C313

Sölvegatan 37, Lund

50

Coordinator

Lund university sustainability forum

+46 46 222 93 79

+46 70 978 20 56

C 313

Sölvegatan 37, Lund

50

Research group

Biodiversity and Conservation Science

Projects

Doctoral students and postdocs

PhD students, main supervisor

PhD students, assistant supervisor

Postdocs

Downloads & links

Henrik Smith