Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Flervetenskaplig ljusforskning

Author:
 • Reine Karlsson
 • Thorbjörn Laike
 • Lars Samuelson
 • Jesper Arfvidsson
 • Marie-Claude Dubois
 • Per Johnsson
 • Dan-E Nilsson
 • Elisabeth Nilsson
 • Johannes Persson
 • Klas Sjöberg
 • Lars-Henrik Ståhl
 • Susanne Widell
Publishing year: 2011
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Pufendorf Institute Report Series
Document type: Report
Publisher: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Abstract english

Den här skriften handlar om ljus och ljusets betydelse för oss människor.Tolv forskare med vitt skilda bakgrunder samlas och diskuterar frågor som skrider över gränserna. Vad är ljus egentligen? Hur kan vi förstå ljus? Hur påverkar det oss? På vilket sätt kan vi använda oss av det? Vilka tekniska möjligheter har vi att skapa och styra olika sorters ljus? Vilka möjligheter ger det oss inför framtiden?I centrum för dialogen står samarbete och nytänkande. Här ges en inblick i perspektiv på ljus från områden som biologi, teknik, material, fysik, estetik, filosofi, medicin och psykologi, vilka sammantaget, på ett åskådligt och lättbegripligt sätt, presenterar den flervetenskapliga ljusrelaterade kompetensen i Lund.Gruppen av experter hoppas att de frågor som ställs och de svar som ges i den här skriften ska inspirera och leda vidare inom fältet ljusforskning. Tillsammans med Pufendorfinstitutet, genom vilket expertgruppens initiativ getts möjlighet att växa och utvecklas, vill de med andra ord att sätta ljuset på...just ”ljuset”!

Keywords

 • Social Sciences Interdisciplinary

Other

Published
 • Neuronano Research Center (NRC)
 • VBE
 • ISBN: 978-91-7473-064-7
Dan-E Nilsson
E-mail: dan-e [dot] nilsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Functional zoology

+46 46 222 93 45

+46 70 623 10 64

B-B312

4

Research group

Lund Vision Group

Projects

Doctoral students and postdocs

Phd Students, main supervisor

Postdocs

Downloads & links