Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

500 år med humlesuga, Betonica officinalis L., i Skåne och Danmark

Author:
  • Arne Thell
Publishing year: 2016-11-21
Language: Swedish
Pages:
Document type: Poster

Abstract english

Humlesugan, Betonica officinalis L., är en av den skandinaviska florans sällsyntaste växter och samtidigt en av de arter som har den längsta dokumenterade historien. Den rapporterades från Stehag väster om Ringsjön i Skåne av Christiern Pedersen redan 1534, Skånes äldsta litteraturuppgift där en växtart knyts till en lokal. I övriga Danmark beskrevs den med lokaluppgift första gången av Peder Lauridsen Kylling 1688, från Lolland och Rygaard norr om Köpenhamn. Litteratur och samlingar vittnar om att humlesugan var vanligare förr, när ängarna utgjorde en betydande del av landskapet. Litteraturuppgifter för humlesugan under 500 år redovisas tillsammans med en studie av artens nuvarande utbredning i Skåne och Danmark. Endast sex lokaler återstår, fem i västra centrala Skåne och en på södra Lolland i Danmark. I detta arbete följs humlesugan i litteraturen och samlingarna under 500 år. Studien är kompletterad med en undersökning av dess nuvarande utbredning i Skåne och Danmark och en diskussion om artens möjligheter att överleva i det moderna landskapet.

Keywords

  • Botany

Other

Systematikdagarna 2016
2016-11-21 - 2016-11-22
Uppsala
Published
Arne Thell
E-mail: arne [dot] thell [at] biol [dot] lu [dot] se

Museum curator

Botanical collections

+46 46 222 89 78

311

62

Biological Museum

Research group

Plant Biology

Collaboration

Download & links

CV (pdf; 64 kB)

Parmeliaceae - Nordic Lichen Flora

Betonica officinalis
Betonica officinalis

Parmelia ernstiae
Parmelia ernstiae