Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Humlesugan i Skåne och Danmark under 500 år

Author:
  • Arne Thell
Publishing year: 2016-12-04
Language: Swedish
Pages: 1-19
Publication/Series: Botaniska Notiser : utgivna av Lunds botaniska förening (2001-)
Volume: 149
Issue: 4
Document type: Journal article
Publisher: Lunds Botaniska Förening

Abstract english

Humlesugan, Betonica officinalis L., är en av
den skandinaviska florans sällsyntaste växter
och samtidigt en av de arter som har den
längsta dokumenterade historien. Den rapporterades
från Stehag väster om Ringsjön i Skåne
av Christiern Pedersen redan 1534, Skånes
äldsta litteraturuppgift där en växtart knyts
till en lokal. I övriga Danmark beskrevs den
med lokaluppgift första gången av Peder Lauridsen
Kylling 1688, från Lolland och Rygaard
norr om Köpenhamn. Litteratur och samlingar
vittnar om att humlesugan var vanligare förr,
när ängarna utgjorde en betydande del av
landskapet. Litteraturuppgifter för humlesugan
under 500 år redovisas tillsammans med
en studie av artens nuvarande utbredning i
Skåne och Danmark. Endast sju lokaler återstår,
fem i västra centrala Skåne och två på
södra Lolland i Danmark. I detta arbete följs
humlesugan i litteraturen och samlingarna
under 500 år. Studien är kompletterad med en
undersökning av dess nuvarande utbredning
i Skåne och Danmark och en diskussion om
artens möjligheter att överleva i det moderna
landskapet.

Keywords

  • Botany

Other

Published
  • ISSN: 1650-3767
Arne Thell
E-mail: arne [dot] thell [at] biol [dot] lu [dot] se

Museum curator

Botanical collections

+46 46 222 89 78

311

62

Biological Museum

Research group

Plant Biology

Collaboration

Download & links

CV (pdf; 64 kB)

Parmeliaceae - Nordic Lichen Flora

Betonica officinalis
Betonica officinalis

Parmelia ernstiae
Parmelia ernstiae