Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Om fertilitet och utbredning hos Xanthoparmelia tinctina, kustkaklav

Author:
  • Lars Arvidsson
  • Ulf Larsson
  • Arne Thell
Publishing year: 2017-12
Language: Swedish
Pages: 44-49
Publication/Series: Lavbulletinen
Volume: 2017
Issue: 2
Document type: Journal article
Publisher: Svensk Lichenologisk Förening

Abstract english

Kustkaklav Xanthoparmelia tinctina förekommer på västkusten i Sverige. I denna artikel kartläggs arten med hjälp av litteratur och samlingar. Morfologi, kemi och DNA har undersökts på ett nyinsamlat exemplar med apothecier från Åsa i Ölmevalla socken i Halland. Ytterligare ett antal fertila herbariebelägg från Halland och Bohuslän anges, vilket är anmärkningsvärt då arten bara rapporterats fertil en gång tidigare.

Keywords

  • Botany

Other

Published
  • ISSN: 1651-6435
Arne Thell
E-mail: arne [dot] thell [at] biol [dot] lu [dot] se

Museum curator

Botanical collections

+46 46 222 89 78

311

62

Biological Museum

Research group

Plant Biology

Collaboration

Download & links

CV (pdf; 64 kB)

Parmeliaceae - Nordic Lichen Flora

Betonica officinalis
Betonica officinalis

Parmelia ernstiae
Parmelia ernstiae